QNMP Compatible là gì?

QNMP Compatible là gì? QNMP là viết tắt của cụm Quantum Neodymium Magnetic Plate, tạm dịch là Miếng từ tính tích hợp. Đây là định nghĩa của SPIGEN dành cho các ốp lưng hoặc bao da có khả năng tích hợp miếng từ tính bên dưới ở mặt lưng để có thể hoạt động (dính vào) các mout (ngàm) của Spigen (hay của các hãng phụ kiện khác). Tức là điện thoại sẽ tự dính vào ngàm gắn trên xe hơi khi bạn lái xe để có thể rảnh tay xem hướng dẫn đường đi hoặc xem các thông tin khác trên điện thoại khi lái xe hơi.
qnmp compatible là gì?

QNMP Compatible

Các miếng từ tính này Spigen bán riêng thành từng bộ, có keo 2 mặt để có thể tự dán vào điện thoại hoặc ngàm xe hơi khác để tiện sử dụng.
bộ nam châm QNMP

Danh sách ốp lưng, bao da có khả năng tích hợp tấm QNMP xem tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *