Hướng dẫn dán miếng dán từ tính Ringke Magnetic Plate

Ringke Magnetic Plate

Miếng dán từ tính RINGKE Magnetic Plate hình tròn dùng được cho các điện thoại smartphone giúp chuyển đổi ốp (điện thoại) thông thường thành ốp (điện thoại) có MagSafe (hoặc dán trực tiếp lên điện thoại cũng được). Từ đây bạn có thể dùng các smartphone (không phải là iPhone 12-13-14 series) như những chiếc […]

Continue reading